माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

का.स. को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकासित भएको सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: