माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

पदम फागो (वडा नं. १ )

फोन: 
9816949001

वडा नं. १