माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

भक्त बहादुर आङ्देम्बे (वडा नं. ८ )

फोन: 
9816021206