माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

मन बहादुर बस्नेत (वडा नं. १० )

फोन: 
9804951362