माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

IT Officer, अनमी, कार्यालय सहयोगी र पुनर्थापन सहजकर्ताको विज्ञापनको सूचना तथा फाराम

IT Officer, अनमी, कार्यालय सहयोगी र पुनर्थापन सहजकर्ताको विज्ञापनको सूचना तथा फाराम

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: