माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

खम्ब सिंह लिम्वु (वडा नं. २ )

फोन: 
9842710585