माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

ईमेल: dipakthebe@gmail.com
फोन नं: 9852671787

नगर उप प्रमुख

फोन नं: 9815084048

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9816949001

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9842710585

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9804928231

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9816057981

वडाध्यक्ष

फोन नं: 981790788

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9806010985

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9815009035

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9816021206

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9807996384

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9804951362

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9816094879

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9814940910

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9817053302

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9815950105

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9815938308

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9804964136

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9824033809

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9817371079