माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

फोन नं: 9852671787

नगर उप प्रमुख

फोन नं: 9815084048