FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 09/12/2019 - 11:36

सूचना सच्याईएको बारे

७६/७७ 09/01/2019 - 17:48

नदि जन्य पदार्थ संकलन र विक्री सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/31/2019 - 14:09

पूर्वाधार उपयोग आय संकलन सम्बन्धि ठेक्काको आसय पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/07/2019 - 10:37

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि ठेक्काको आसय पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/07/2019 - 10:34

सूचना सच्याइएको बारेमा

७६/७७ 07/23/2019 - 16:41

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि ठेक्का आसयपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 07/22/2019 - 12:24

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७६ ०२ १६

७५/७६ 05/30/2019 - 15:55

बोलपत्र स्वीकृतिको आसयपत्र जारि गरिएको बारे २०७६ ०२ १६

७५/७६ 05/30/2019 - 15:50

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धमा

७५/७६ 05/19/2019 - 11:53

Pages