माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कालिदास ढकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन kalidas2018@yahoo.co.uk 9842499465
Pawan Khatiwada वडा सचिव Ward 8 9845220952