माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

गम्भीर बहादुर तामाङ ( वडा नं. ५ )

फोन: 
981790788