माई नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!                               अडियो सुचनाको लागि डायल गर्नुहोस १६१८०२७४१२२२२

राम प्रसाद सदेम्वा (वडा नं. ७ )

फोन: 
9815009035