FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पूर्वाधार उपयोग आय संकलन सम्बन्धि ठेक्काको आसय पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/07/2019 - 10:37

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि ठेक्काको आसय पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/07/2019 - 10:34

सूचना सच्याइएको बारेमा

७६/७७ 07/23/2019 - 16:41

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि ठेक्का आसयपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 07/22/2019 - 12:24

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७६ ०२ १६

७५/७६ 05/30/2019 - 15:55

बोलपत्र स्वीकृतिको आसयपत्र जारि गरिएको बारे २०७६ ०२ १६

७५/७६ 05/30/2019 - 15:50

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धमा

७५/७६ 05/19/2019 - 11:53

बोलपत्र स्वीकृतिको आसयपत्र जारि गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 05/16/2019 - 16:41

बोलपत्र स्वीकृतिको आसय पत्र जारि गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 05/16/2019 - 16:39

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 05/05/2019 - 14:15

Pages