FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना

७६/७७ 05/26/2020 - 16:51

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/26/2020 - 16:50

स्वीकृति पत्र सम्बन्धमा, सुजल निर्माण सेवा

७६/७७ 05/19/2020 - 12:27

स्वीकृति पत्र सम्बन्धमा, उपाथ्य निर्माण सेवा

७६/७७ 05/19/2020 - 12:25

स्वीकृति पत्र सम्बन्धमा, झरिपा निर्माण सेवा

७६/७७ 05/19/2020 - 12:23

विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्र म्याद थप गर्ने सम्बन्धि जरुरि सूचना

७६/७७ 05/10/2020 - 11:03

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना कन्काई मा.वि. भवन निर्माण

७६/७७ 05/08/2020 - 15:14

विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्र आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/08/2020 - 12:15

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/05/2020 - 12:40

म्याद थप गर्ने बारेको जरुरि सूचना

७६/७७ 04/15/2020 - 17:03

Pages