FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वहाल विटौरी शुल्क पेश गर्ने निवेदन फारम ७९-८० 06/26/2023 - 11:37 PDF icon aaaवडा लाइ निवेदन फर्मेट.pdf
अपांगता परिचय पत्रको लागि निवेदनको ढांचा २०७८/०७९ 02/24/2022 - 15:18 PDF icon अपांगता परिचय पत्रको लागि निवेदनको ढांचा.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्रको लागि निवेदनको ढांचा २०७८/०७९ 02/24/2022 - 15:17 उपलब्ध छैन
दरखास्त फारम ७७/७८ 05/17/2021 - 09:20 PDF icon दरखास्त फाराम_0.pdf
वडागत योजना विवरणको ढांचा ७५/७६ 06/20/2019 - 13:32 उपलब्ध छैन
उपभोक्ता समिति दर्ता र खाता खोल्ने सिफारिसको ढांचा ७५/७६ 02/04/2019 - 14:03 PDF icon खाता खोल्ने सिफारिस ढांचा.pdf
उपभोक्ता समिति, सामुदायिक संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको लगत नमुना फारम ७४/७५ 04/12/2018 - 16:20 उपलब्ध छैन
योजना सम्झौता फारम नमुना ७४/७५ 04/12/2018 - 16:16 उपलब्ध छैन