FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
समजिम सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे - २०८०/८१ पहिलो त्रैमासिक ८०/८१ Thursday, March 14, 2024 - 15:02
२०७९/८० को तेश्रो त्रैमासिकमा यस माई नगरपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने सेवाग्राहिको विवरण ७९-८० Tuesday, April 18, 2023 - 10:55 PDF icon सामाजिक सुरक्षा विवरण.pdf
आ.व. २०७८/७९ को अन्तिम त्रैमासिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिवेदन २०७८/०७९ Tuesday, August 23, 2022 - 11:03
आ.व. २०७८/७९ वडा नं. २ दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभाग्राहिको सुची २०७८/०७९ Thursday, February 24, 2022 - 16:32 PDF icon ward2.pdf
आ.व. २०७८/७९ वडा नं. १ दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभाग्राहिको सुची २०७८/०७९ Thursday, February 24, 2022 - 16:08 PDF icon ward1.pdf