FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐन कानुन निर्देशिकाको लागि यहाँ क्लिक गरि तलको लिंङ्कमा थिच्नुहोस ७९-८० 08/22/2022 - 16:21
माई नगरपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 11/27/2018 - 12:10 PDF icon भाग २ खण्ड १ संख्या ६ माई नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५.pdf
माई नगरपालिका शिक्षक छनौट कार्यविधि २०७४/०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:24 PDF icon ८. माई नगरपालिका शिक्षक छनौट कार्यविधि २०७४.pdf
माई नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७४/७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:22 PDF icon ७. माई नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४/०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:21 PDF icon ६. श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ .pdf
माई नगरपालिका सहकारी ऐन २०७४/०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:18 PDF icon ८. माई नगरपालिका सहकारी ऐन २०७४.pdf
माई नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन- २०७४/०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:17 PDF icon ७. माई नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन- २०७४.pdf
माई नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४/०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:16 PDF icon ६. माई नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन फाइनल २०७४.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून-२०७४/०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:15 PDF icon ५. नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून-२०७४.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन २०७४/७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:14 PDF icon ४. माई नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४.pdf

Pages