FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

खम्बा सिं लिम्बु

नगर प्रमुख

9867055903

हिमा भण्डारी

नगर उप प्रमुख

9817993587

राम बहादुर राई (वडा नं. १ )

वडाध्यक्ष

9810200465

उर्द बहादुर राई (वडा नं. २ )

वडाध्यक्ष

9840731532

देव कुमार तामांग (वडा नं. ३ )

वडाध्यक्ष

९८६१७१००९४

हेम बहादुर लायो मगर (वडा नं. ४ )

वडाध्यक्ष

९८१४०१४००३

भुपेन्द्र पूर्वछाने मगर (वडा नं. ५ )

वडाध्यक्ष

९८१५९५७६४४

खड्ग सुन्दर योङहाङ लिम्बु (वडा नं. ६)

वडाध्यक्ष

९८१७९२६४९३

बुद्दी प्रसाद खनाल (वडा नं. ७ )

वडाध्यक्ष

९८५११९९९७८

अमृत बहादुर मोक्तान (वडा नं. ८ )

वडाध्यक्ष

९८४२७७४४८९

लिला कुमार राई (वडा नं. ९ )

वडाध्यक्ष

९८०७९९६३८४

गणेश राई (वडा नं. १० )

वडाध्यक्ष

९८६९३८३९८७