FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ माई नगरपालिका ७४/७५ 12/21/2017 - 14:14 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ माई नगरपालिका.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ माई नगरपालिका ७४/७५ 12/21/2017 - 14:13 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ माई नगरपालिका.pdf
माई नपा को निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण ७४/७५ 12/21/2017 - 14:12 PDF icon माई नपा को निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण.pdf
माई नगरपालिका इलामको आर्थिक वर्ष २०७४.०७५ को वार्षिक बजेट ७४/७५ 12/21/2017 - 14:12 PDF icon माई नगरपालिका इलामको आर्थिक वर्ष २०७४.०७५ को वार्षिक बजेट.pdf
माई नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 12/21/2017 - 14:11 PDF icon माई नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
नीति तथा कार्यक्रम २०७४ ७४/७५ 12/21/2017 - 14:10 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७४.pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 12/21/2017 - 14:10 PDF icon नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 12/21/2017 - 14:09 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 12/21/2017 - 14:07 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf

Pages