FAQs Complain Problems

समाचार

अपांगता परिचय पत्र

लाग्ने समय: 
एक दिन (उपलब्ध कागजात तथा डाक्टरको रिपोर्ट अनुसार फरक पर्न सक्ने )
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

आवश्यक कागजातहरुः-

क. नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

(नाबालिगको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि )

ख. पासपोर्ट साइजको फोटो ४ प्रति 

ग . वडा कार्यालयको सिफारिस 

घ. उपलब्ध ढाँचाको निवेदन 

ङ. डाक्टरको सिफारिस

च. अपांगता समन्वय समितिको निर्णय

( परिचयपत्र स्तर उन्नति गर्नु परेमा उल्लेखित सम्पूर्ण कागजात समबन्धित शाखामा पेश गरे पश्चात अपांगता समन्वय समितिको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने)

प्रक्रिया: 

१. आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पुरा गरेर सम्बन्धित फाँटको कर्मचारीको  निर्देशन अनुसार हुने 

( परिचयपत्र स्तर उन्नति गर्नु परेमा उल्लेखित सम्पूर्ण कागजात समबन्धित शाखामा पेश गरे पश्चात अपांगता समन्वय समितिको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने)