FAQs Complain Problems

समाचार

मृत्यु दर्ता (Death Registration)

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकाधिकारी (सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी)
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क , ३५ दिन कटेमा रु. ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र
२. सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र